Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
1 » Regulamin2

Producenci

Kontakt

 • FHU Mixmodel 2, Michał Salamon
  NIP: 548-164-94-83
 • E-mail:sklep@mixmodel.pl
 • Telefon500 138 558
 • Godziny działania sklepu10-18

Regulamin

Regulamin sprzedaży
§ 1        Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.mixmodel.pl/ dalej: „Sklep internetowy”, prowadzony jest przez FHU Mix Model 2 Michał Salamon, Osiedlowa 14, 17 43-419 Zamarski, Polska, NIP PL5481649483, REGON 240408420, adres poczty elektronicznej sklep@mixmodel.pl, numer telefonu: (+48) 500 138 558 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora).
 
 1. Słowniczek:
  1. Usługodawca, Sprzedawca, Administrator- FHU Mix Model 2 Michał Salamon, Osiedlowa 14, 17 43-419 Zamarski, Polska, NIP PL5481649483, REGON 240408420
  2. Usługobiorca, Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu Sklepie internetowym, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
  4. Zamówienie – jednostronne oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności: rodzaj i liczbę towaru.
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające w szczególności na
  1. umożliwieniu złożenia Zamówień na towary dostępne w Sklepie internetowym
  2. dostarczaniu treści marketingowych dot. Sklepu internetowego za pomocą newslettera
§ 2        Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego. Za rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Internetowego uważa się : a) dodanie towarów do koszyka, b) utworzenie konta Użytkownika (rejestrację), c) zapisaniu się przez Klienta na newsletter, d) złożeniu Zamówienia,
  1. Dodanie towarów do koszyka polega na wybraniu towaru przez Klienta ze strony internetowej Sklepu internetowego, określenie jego ilości oraz kliknięcie odpowiedniego pola na stronie – „Dodaj do koszyka”
   1. Klient chcąc dodać kolejne towary do koszyka naciska na stronie internetowej interesujący go produkt oraz powtarza ppkt. a).
   2. Klient może sprawdzić koszyka naciskając przycisk „Koszyk” widoczny na stronie Sklepu internetowego.
  2. Utworzenie konta Użytkownika (rejestracja) polega na
   1. Manualnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie http://www.mixmodel.pl/ – czynnościami niezbędnymi jest podanie: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła (wymagane pola oznaczone są czarną „*”)
   2. Do utworzenia konta Użytkownika koniecznym jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu
   3. Po wypełnieniu czynności określonych w ppkt 1 i 2 Klient naciska przycisk „Przejść na sprawdzanie danych” po pozytywnej weryfikacji (błędy zaznaczone są na czerwono) Klient naciska przycisk Zakończenie rejestracji – w tym momencie konto Użytkownika zostaje utworzone, o czym Użytkownik jest informowany komunikatem „Twoje konto zostało utworzone” (w sytuacji gdy rejestracja konta Użytkownika została przeprowadzona w związku ze składaniem Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę kontynuacji składania Zamówienia)
  3. Dostarczanie treści dot. Sklepu internetowego za pomocą newslettera polega na: zaznaczeniu stosownego checkboxa (Zgadzam się na otrzymywanie informacji i informacji handlowych) podczas tworzenia konta Użytkownika zgodnie z ppkt. b powyżej;
  4. Złożenie Zamówienia (w tym zawarcie umowy sprzedaży) zostało dokładnie opisane w § 3 niniejszego regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 4. Zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zostały omówione w dalszej części regulaminu.
§ 3        Zawarcie umowy Sprzedaży
 1. Zamówienia na towary są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówień umieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego albo poprzez pocztę mailową sklep@mixmodel.pl
 2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 3. Złożenie Zamówienia poprzez formularz zamówień
  1. W celu złożenia Zamówienia Klient:
   1. Wybiera produkt ze strony internetowej Sklepu internetowego następnie dodaje go do koszyka poprzez kliknięcie odpowiedniego pola na stronie - zgodnie z § 2 ust. 1 ppkt. a).
   2. Gdy w koszyku znajdują się już wszystkie produkty wybrane przez Klienta, przechodzi do kolejnych podstron używając przycisku „Do kasy”.
   3. Po przekierowaniu do podstrony z wyborem transportu i sposobu płatności Klient wybiera sposób dostawy i płatności zatwierdzając je przyciskiem „Kontynuuj”.
   4. Zarejestrowani Klienci (posiadający już konto Użytkownika) wpisują swój login i hasło podane podczas zakładania konta Użytkownika oraz naciskają przycisk „Zaloguj”. (Gdyby hasło zostało zapomniane Klient może skorzystać z opcji „Przypomnij hasło” znajdującej się pod przyciskiem „Zaloguj”).
   5. Klienci, którzy nie posiadają konta Użytkownika mogą wybrać możliwość składania Zamówienia bez tworzenia konta Użytkownika (logowania), w tym celu w wyświetlonym formularzu podają wszelkie niezbędne dane do zrealizowania Zamówienia tj. dane teleadresowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu (wymagane dane oznaczona się znakiem gwiazdki*) oraz klikają przycisk „Przejść na sprawdzanie danych” (w tym miejscu niezbędne jest również dokonanie akceptacji niniejszego regulaminu).
   6. Po zakończeniu kompletowania zamówienia Klient naciska na przycisk „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
Złożenie zamówienia zgodnie z powyższą procedurą stanowi ofertę i wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 1. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży:
  1. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail przez Sprzedawcę. Wiadomość ta zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia ” zawiera:
   1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
   2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia
   3. Regulamin wraz z załącznikami
  2. Klient otrzymuje od Sprzedawcy (na podany przez Klienta adres e-mail) wiadomość zatytułowaną "Zamówienie przyjęte do realizacji", które zawiera oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty)
  3. Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w §3.3.2.2
  4. Oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia (w razie wątpliwości Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia w ciągu 24h)
 1. Złożenie zamówienia poprzez e-mail sklep@mixmodel.pl:
  1. W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail Klient wysyła wiadomość e-mail na adres sklep@mixmodel.pl. Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena katalogowa oraz ilość towaru.
  2. W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu), oraz oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu. Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenia sposobu realizacji płatności.
  3. Oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia (w razie wątpliwości Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania potwierdzenie przyjęcia zamówienia w ciągu 24 h.
  4. Umowę poczytuję się za zawartą chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu §3pkt.3.2.2
 2. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.
§ 4        Odbiór, Dostawa, Płatność
 1. Klient może wybrać następujący sposób odbioru lub dostawy towaru:
  1. GLS Euro Business Parcel
  2. DPD
  3. POCZTA – PACZKA Pocztex Kurier 48
  4. Inny sposób
 2. Koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Klient zobowiązuje się do ich pokrycia.
 3. Na czas oczekiwania Klienta na przesyłkę składają się: czas kompletowania zamówienia i czas dostawy przesyłki.
  1. Czas kompletowania zamówienia wynosi maksymalnie do 2 dni roboczych, z tym, że Zamówienia złożone i przyjęte do realizacji do godz. 14:00 w dni robocze są realizowane tego samego dniu. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
   1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy zgodnie z § 3 do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów;
   2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów.
  2. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru/dostawy towaru wybranego przez Klienta:
   1. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych 2 dni roboczych
   2. Paczki pocztowe dostarczane są w ciągu deklarowanych 3 dni roboczych
  3. O ile strony nie umówiły się inaczej, umowa powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
Uwagi dotyczące odbioru towaru:
 1. Paczka pocztowa (Poczta Polska SA)
  1. Paczki dostarczane są pod podany adres. Jeżeli pracownik Poczty Polskiej nie zastanie pod nim osoby upoważnionej do odbioru przesyłki zostawia zawiadomienie (tzw.awizo). należy się po nią zgłosić w ciągu 14 dni (od dnia następnego po dniu doręczenia awiza) do najbliższego Urzędu Pocztowego w celu jej odebrania. Po tym terminie towar będzie zwrócony do magazynu Sprzedawcy.
 2. Paczka kurierska (GLS Euro Business Parcel/DPD)
  1. Paczki/drobnica/paleta dostarczane są pod wskazany adres. W przypadku nieobecności Odbiorcy, Kurier pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez Kuriera ponowny termin Odbiorcy nie odpowiada. W przypadku braku odbioru przesyłka zwracana jest do Sprzedawcy.
 3. Sprzedający zaleca i informuje Klienta o następujących uprawnieniach:
  1. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia możliwe jest zbadanie przez Klienta stanu przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika.
  2. W przypadku stwierdzenia, że przed wydaniem przesyłki doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności również na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
Ceny wszystkich towarów uwidocznionych na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne daniny publiczne. Cena nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
Klient dokonuje płatności w następującej formie:
 1. płatność przy odbiorze przesyłki (dla przesyłek za pobraniem przez Pocztę Polską)
 2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy
§ 5        Dane osobowe
 1. Dane Użytkownika / Klienta wpisane w formularzu rejestracyjnym lub zakupu zostają za jego zgodą wprowadzone do bazy danych sklepu internetowego http://www.mixmodel.pl/
 2. Administratorem tych danych jest FHU Mix Model 2 Michał Salamon, Osiedlowa 14, 17 43-419 Zamarski, Polska, NIP PL5481649483, REGON 240408420. Baza danych sklepu internetowego http://www.mixmodel.pl/ została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom/Klientom składania Zamówień oraz ich realizacji i nie jest udostępniana innym podmiotom.
 3. Baza danych Sklepu internetowego została stworzona w celu:
  1. Nawiązania, ukształtowania treści, zmiany czy też rozwiązania stosunku umownego (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowa sprzedaży)
  2. Dostarczaniu(za uprzednią zgodą Użytkownika), treści dot. Sklepu internetowego za pomocą „newslettera”
 4. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi przewozu towaru do Klienta podmiotom wskazanym w § 4 ust. 1 tj. w zależności od wyboru Klienta:
  1. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (adres siedziby: ul. Tęczowa 10, Głuchowo 62-052 Komorniki Polska) numer w rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000005009
  2. DPD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000028368
  3. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000334972
 5. Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawy. W celu realizacji tych uprawnień prosimy Użytkownika/ Klienta o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu sklep@mixmodel.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 500 138 558
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w Sklepie internetowym.
 7. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika / Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:
  1. nazwisko i imiona Użytkownika / Klienta lub nazwa firmy,
  2. adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby,
  3. adres do dostawy, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt b,
  4. adres elektroniczny (adres e-mail),
  5. numer telefonu
  6. numer NIP (opcjonalnie, dla firm).
 8. Usługodawca zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) wskazuje, że podanie danych z §5 pkt6 . a, c, d i e jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną (z wyjątkiem usługi „newslettera” dla której wystarczające jest podanie adresu elektronicznego – adresu email).
§ 6        Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
  1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad i odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: FHU Mix Model 2 Michal Salamon, ul. Osiedlowa 14, 43-419 Zamarski
  3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@mixmodel.pl W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.
  4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
  5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, lub w formie pisemnej.
  6. W przypadku towarów objętych gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy sklep@mixmodel.pl
  2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
  3. Rozpatrzenie takiej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika.
 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady.
 6. W przypadku złożenia przez Klienta żądania:
  • wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast proponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady;
  • usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sprzedawcę wymiany Towaru;
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów.
Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi niezwłocznie nie później w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
§ 7        Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Klient będący Konsumentem ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 2. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do regulaminu.
§ 8        Informacje dodatkowe
 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu
  2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 lub Internet Explorer 6.0 lub wersje wyższe
  3. Obsługa JAVA, FLASH
  4. System operacyjny Windows
  5. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
  6. dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów w wprowadzanych danych:
  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj czy ilość towarów). W przypadku, jakichkolwiek niezgodności kierujemy się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i odpowiednich jego podstronach. Poprawki wprowadzamy za każdym razem potwierdzając czynność przyciskiem „Zapisz zmiany”. W przypadku problemów prosimy o kontakt - mailowy sklep@mixmodel.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu (+48) 500 138 558
  2. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: sklep@mixmodel.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 500 138 558. Po dokonaniu korekty Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.
 5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje na dwa sposoby:
   1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy zgodnie z § 3 ust.3.2.2 (wiadomości email zatytułowane „Potwierdzenie otrzymania zamówienia” oraz „Zamówienie przyjęte do realizacji”) – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez formularz zakupu bądź mailowo.
   2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru regulaminu, specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
  2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 6. Informacja na temat wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
  1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
   1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy sklep@mixmodel.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).
   2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
  2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
  3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie skutkuje w żaden sposób z utraty praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
  2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  3. Ustawy z dnia 14 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Zmiany w regulaminie:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika), a ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
  2. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
  3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 9. Rozstrzyganie sporów:
  1. Sprzedawca informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.
  2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  3. Sprzedawca informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta.
  4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 
Załącznik nr 1 Informacje o prawie odstąpienia o umowy
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient będący Konsumentem w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, oświadczenie powinno być wysłane na adres FHU Mix Model 2 Michał Salamon, Osiedlowa 14, 43-419 Zamarski.
 4. Sprzedawca udostępnia wzór formularza odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza oferowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, o ile Klient wyraźnie nie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest odesłać zakupiony towar na adres FHU Mix Model 2 Michał Salamon, Osiedlowa 14, 43-419 Zamarski niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
 10. Klient będący Konsumentem w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Klient będący Konsumentem odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
...................., dnia .................... 201… r.
………………………………….
………………………………….
………………………………….
/Imię Nazwisko
Adres
Adres e-mail/
                                                 FHU Mix Model 2 Michał Salamon,
                                                 Osiedlowa 14,
                                                 43-419 Zamarski


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), niniejszym oświadczam i informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży produktów …………………………………… zawartej w dniu………….. które to produkty zostały dostarczone w dniu ……………………………………….

Oświadczam, iż zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wyrażam zgodę na zwrot kosztów produktu oraz kosztów dostarczenia produktu w formie przelewu bankowego, na rachunek ……………………………………………………………..

 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl